Zarząd spółdzielni

Marek Grzelaczyk
Marek Grzelaczyk - Prezes Zarządu
Zbigniew Pankiewicz
Zbigniew Pankiewicz - Członek Zarządu

Rada nadzorcza

Grzegorz Machałek
Grzegorz Machałek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lilla Wójcik
Lilla Wójcik - Sekretarz Rady Nadzorczej
Lorens Maria
Lorens Maria - Członek Rady Nadzorczej
Pietrynko Ewa
Pietrynko Ewa - Członek Rady Nadzorczej